ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ και η ζώσα κατάσταση της αναπηρίας


Με αφορμή μια εκδήλωση για την προσβασιμότητα στην ενημέρωση και την εκπαίδευση, από το σύνολο των πολιτών, που πραγματοποιήθηκε στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να γνωρίσω τη Σοφία Δημητριάδου Ευγενίδη.

Από τότε παρακολουθώ τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, με στόχο να γίνει συνείδηση και καθημερινή πρακτική, από φορείς και πολίτες, η ισότιμη παροχή υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, που σε αυτή τη χώρα, αναγκάζονται να διεκδικήσουν...τα αυτονόητα.

Πρόσφατα το ΙΔΡΥΜΑ, πρωτοπορώντας οργάνωσε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων ενώ η- υπόχρεη- πολιτεία ακόμη αδιαφορεί.

Ο λόγος για την:

΄΄ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΖΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΄΄ 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνέχεια της προσπάθειας δημιουργίας ενός περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια στην πρόσβαση των χώρων και βελτίωσης των παρεχόμενων από αυτό Υπηρεσιών σε Χρήστες/ριες με Αναπηρία, οργάνωσε για το προσωπικό δύο συναντήσεις, με σκοπό την εξοικείωση των εργαζομένων στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου με τη ζώσα κατάσταση της αναπηρίας.

Η ενημέρωση – εξοικείωση του προσωπικού έγινε από χρήστες και χρήστριες με αναπηρία και σχεδιάστηκε με στόχο να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική ομάδα ατόμων με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες.
Η προσπάθεια τροποποίησης δημιουργίας προσβάσιμου περιβάλλοντος και παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκίνησε με προτάσεις και σχεδίαση από τον Αντώνη Ρέλλα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού το Ίδρυμα Ευγενίδου ανέθεσε στην Πελαγία Παπανικολάου τη διεξαγωγή Έρευνας Εξωτερικής Αξιολόγησης του περιβάλλοντος και των παρεχόμενων από αυτό Υπηρεσιών σε Χρήστες/ριες με Αισθητηριακές και Κινητικές Αναπηρία.

Η Έρευνα Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε την 26η Ιανουαρίου 2011 με την ενεργό συμμετοχή 13 Ερευνώμενων με Αναπηρία και τη διά ζώσης υποστήριξη από Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της έρευνας Αξιολόγησης της Προσβασιμότητας του περιβάλλοντος και των παρεχόμενων από το Ίδρυμα Ευγενίδου Υπηρεσιών σε Χρήστες/ριες με Αναπηρία, παρουσιάστηκαν στο προσωπικό του Ίδρύματος στις 8 Απριλίου 2011, ώστε να είναι οι εργαζόμενοι/ες ενήμεροι και να συμμετέχουν στις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας.

Από την έρευνα αξιολόγησης προέκυψε ότι οι χώροι και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα Ευγενίδου στους χρήστες/στριες με αναπηρία ικανοποιούν εν μέρει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία, ενώ υπάρχει περιθώριο ενεργειών βελτίωσης.
Επίσης τα ερωτηματολόγια ανέδειξαν την ανάγκη περαιτέρω εξοικείωσης του προσωπικού του Ιδρύματος Ευγενίδου με την αναπηρία ως κατάσταση, όπως βιώνεται από τους ανθρώπους με Αναπηρία.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανέθεσε την ευθύνη για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της ημερίδας εξοικείωσης με τη ζώσα κατάσταση της Αναπηρίας στο σκηνοθέτη Αντώνη Ρέλλα.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι εξής:
Απόστολος Γιαννόπουλος, ηθοποποιός, μέλος του Δ.Σ. του Θεάτρου Κωφών
Ευανθία Πλαχούρα, ηθοποιός, μέλος του Δ.Σ. του Θεάτρου Κωφών
Σοφία Ρομπόλη, διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Διεθνούς Νοηματικής Γλώσσας
Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου, Διευθύντρια της Σχολής Εκπαίδευσης Σκύλων-Οδηγών «ΛΑΡΑ», πειραματική ψυχολόγος (συμμετείχε η Σκύλος-Οδηγός Μay)

Πελαγία Παπανικολάου, δικηγόρος, εγκληματολόγος, ερευνήτρια
Αντώνης Ρέλλας, σκηνοθέτης
Αντρέας Κουζέλης, κοινωνιολόγος, συγγραφέας

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας εξοκείωσης, το προσωπικό του Ιδρύματος Ευγενίδου ενημερώθηκε για την ελλειπή εκπαίδευση των Κωφών στα ειδικά, αλλά και στα γενικά σχολεία, η οποία αποδίδεται στην πλημμελή διδασκαλία ή και στην παντελή έλλειψη εκπαίδευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. (Ε.Ν.Γ.).
Επιπροσθέτως τονίστηκε η ανάγκη ύπαρξης διερμηνέα της Ε.Ν.Γ. στις κρατικές υπηρεσίες (εφορίες, δικαστήρια κλπ.), στις ιατρικές επισκέψεις ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη ύπαρξης υποτιτλισμού η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα παρακολούθησης ειδήσεων, θεατρικών έργων ή ταινιών στον κινηματογράφο.
Επισημάνθηκε η αυτονομία που παρέχεται στα άτομα με περιορισμό όρασης μέσω της χρήσης σκύλων-οδηγών, ενώ πραγματοποιήθηκε επίδειξη σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς απέναντι σε έναν Τυφλό που κινείται με ή χωρίς Σκύλο-Οδηγό.

Αναφέρθηκε η αναγνώριση των δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών. Επισημάνθηκε η σύγχρονη οπτική μέσα από το νέο ορισμό για τα Άτομα με Αναπηρία ο οποίος αντικατέστησε τον προσδιορισμό τους ως Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Παράλληλα υπό το πρίσμα της παράθεσης επιλεγμένων ερευνητικών κειμένων υπήρξε σύνδεση με την πραγματικότητα, όπως την αντικρίζουν οι ίδιοι/ες οι Άνθρωποι με Αναπηρία στην καθημερινότητα τους.

Καταληκτικά επισημάνθηκε ότι η προσπάθεια εξοικείωσης δεν ισοδυναμεί με εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά πρόκειται για γνωστοποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιώνουν τα Άτομα με Αναπηρία.
Στόχος της όλης παρουσίασης είναι η αποδοχή του διαφορετικού καθώς η αρμονία του σύμπαντος στηρίζεται στη διαφορετικότητα, στην ποικιλία.
Η όλη εκδήλωση καλύφθηκε με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους/τις εργαζόμενους/ες στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο διάστημα που μεσολάβησε από τη διεξαγωγή της έρευνας αξιολόγησης μέχρι την τωρινή εκδήλωση εξοικείωσης του προσωπικού με τη ζώσα κατάσταση της αναπηρίας έχει προβεί σε ενέργειες βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών έχει διοργανώσει εκδηλώσεις, στις οποίες προβλέφθηκε η υποστήριξη από Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η παροχή προσβάσιμου υλικού (εκτύπωση σε μορφή Breille).

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει πραγματοποιήσει ψηφιοποίηση των συλλογών, διδακτικών εγχειριδίων, παλαιών βιβλίων, ψηφιακών αναπαραστάσεων της Διαδραστικής Έκθεσης και υλικού από τη δραστηριότητα του Πλανηταρίου.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης έχουν εγκατασταθεί δύο σύγχρονοι Σταθμοί Εργασίας οι οποίοι επιτρέπουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με περιορισμό όρασης, κώφωση και με βαριά κινητικά προβλήματα στο υλικό της Βιβλιοθήκης.

Παράλληλα το Ίδρυμα Ευγενίδου παραχώρησε τους χώρους του σε Καλλιτέχνες και Επιστήμονες με Αναπηρία για την παρουσίαση του έργου τους, αναγνωρίζοντας ότι αντιπροσωπεύουν ισότιμα τον Πολιτισμό μας.

Τέλος, σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης των επιστημόνων της χώρας μας προτρέπει τους υπεύθυνους για την οργάνωση Συνεδρίων στο Συνεδριακό Κέντρο να προνοούν για την διευκόλυνση των Συμμετεχόντων/ουσών με Αναπηρία (χορήγηση Προσβάσιμου υλικού, υποτιτλισμός διαφανειών).
Βαθύτερος στόχος μας είναι το Ίδρυμα Ευγενίδου να αποτελέσει Πρότυπο Προσβασιμότητας, ως προς το δομημένο Περιβάλλον, την Ενημέρωση, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία, τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.